Free shipping & free returns on Christian louboutin shoes at Bergdorf Goodman by Neiman Marcus.
Polityka prywatności - Hotelowe Inspiracje

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Portalu hoteloweinspiracje.pl, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Portalu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Dostęp do danych osobowych mają tylko: Usługodawca, Partner i Administrator Portalu.


Przetwarzanie danych
W związku z prowadzeniem Portalu hoteloweinspiracje.pl, Usługodawca, Partner i Administrator zbierają i przetwarzają dane osobowe Użytkowników Portalu w postaci bazy użytkowników Portalu. Dane indywidualne Użytkowników są wprowadzane do bazy podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Portalu hoteloweinspiracje.pl, Usługodawca, Partner i Administrator uznają za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Usługodawca, Partner i Administrator nie ponoszą żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Portalu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Sposób wykorzystania danych uzyskanych od Użytkowników Portalu
Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych, Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystanie podanych informacji - w tym adresu elektronicznego - przez Usługodawcę, Partnera i Administratora Portalu w celach marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Portal hoteloweinspiracje.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Dane   elektroniczne 
Usługodawca, Partner oraz Administrator zbierają informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych podstron Portalu hoteloweinspiracje.pl przez Użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych i adresów IP; powyższe dane Portal hoteloweinspiracje.pl przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.
W celu dostosowania treści Portalu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer hoteloweinspiracje.pl na komputerze użytkownika, które serwer Portalu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą Usługodawcy, Partnerowi i Administratorowi do monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Portalu.

 Na pewno chcesz wykonać tą operację?