Free shipping & free returns on Christian louboutin shoes at Bergdorf Goodman by Neiman Marcus.
Regulamin portalu - Hotelowe Inspiracje

REGULAMIN PORTALU

Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska

 

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

 

§ 1- Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – Umbrella Marketing Group Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 105B, 02-797 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9512379852. Podmiot, który na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zarządza jego prawidłowym działaniem.
 2. Dane Dostępowe – dane składające się z loginu i hasła, które umożliwiają zalogowanie się przez Usługobiorcę i Użytkownika do Konta, przesyłane drogą elektroniczną po zakończeniu procesu Rejestracji.
 3. Inspiracja – projekt w postaci zdjęcia, grafiki, szkicu lub wizualizacji wraz z opisem tekstowym, zawierającym w szczególności opis produktów, użytych do jego realizacji, autorstwa Użytkownika, zamieszczony przez Użytkownika na swoim profilu i podstronie z inspiracjami. Użytkownik, zamieszczając Inspirację na swoim profilu, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu lub zgodę podmiotu, posiadającego prawa autorskie do projektu, na publikację przez Użytkownika.
 4. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na temat inspiracji, wystawione przez Użytkownika Serwisu.
 5. Konto – podstrona internetowa Portalu z ograniczonym przez Dane Dostępowe dostępem, umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie wprowadzonymi przez niego danymi, a także aktywne uczestnictwo w Portalu oraz aktualizację wskazanych w procesie Rejestracji danych osobowych.
 6. Nazwa Użytkownika – indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 7. Panel Użytkownika – miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Portal – portal internetowy Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.hoteloweinspiracje.pl.
 9. Regulamin – dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Usługodawcy i Administratora Portalu.
 10. Rejestracja Użytkownika – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego na stronie Portalu, oznaczający akceptację warunków Regulaminu celem stworzenia Konta.
 11. Strefa Firmowa – część Portalu przeznaczona dla firm świadczących usługi na rzecz hoteli, w szczególności: usługi remontowo-budowlane, produkcja mebli na zamówienie, sprzedaż mebli, sprzedaż materacy łóżkowych, sprzedaż dodatków i akcesoriów wnętrzarskich.
 12. Strefa Architekta – część Portalu przeznaczona dla projektantów i architektów. 
 13. Tag – słowo kluczowe, które natychmiast przenosi Użytkownika bezpośrednio w odpowiednie miejsce lub miejsca na Portalu kojarzące się z tym słowem.
 14. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.
 15. Usługodawca – właściciel Portalu, świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 16. Użytkownik – za Użytkownika uważa się każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z zasobów Portalu, bez wypełnienia procedury rejestracyjnej; brak procedury rejestracyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w Regulaminie. Szczególnym typem Użytkownika jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonała Rejestracji i zaakceptowała Regulamin, celem korzystania z Usług, świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu, w szczególności do korzystania z możliwości, jakie oferuje Portal.
 17. Wizytówka – wizytówka zarejestrowanego Użytkownika na Portalu, dzięki której pozostali Użytkownicy otrzymują podstawowe informacje o Użytkowniku konta.


 

§ 2 - Informacje ogólne

 1. Właścicielem Portalu Hotelowe Inspiracje jest Hilding Anders Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Polnej 17, 62-095 Murowana Goślina, wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000006104, wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN, NIP 7781373655.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres: biuro@hoteloweinspiracje.pl.
 3. Usługodawca oraz Administrator Portalu Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska zastrzegają sobie prawo do:

         a) tymczasowego wyłączania Portalu,

         b) korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu,

         c) całkowitego zamknięcia Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników .

 1. Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.hoteloweinspiracje.pl.

 

 


§ 3 - Rejestracja i Profil Użytkownika

 

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Rejestracja na Portalu Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska dotyczy Użytkowników:

        a) będących pracownikami lub osobami reprezentującymi obiekty noclegowe, w szczególności hotele, motele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe lub

        b) pracujących w zawodzie architekta, samodzielnie i/lub w zespole lub

        c) będących reprezentantami firm, świadczących usługi na rzecz hoteli, w szczególności zajmujących się wykonywaniem mebli na zamówienie, sprzedażą mebli, akcesoriów wnętrzarskich           (np. dekoracje, oświetlenie), materacy łóżkowych, dodatków (np. ręczników, pościeli itp.).

         Następuje ona po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Formularz rejestracyjny stanowi integralną część Regulaminu.

 1. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej Rejestracji na stronie www.hoteloweinspiracje.pl/rejestracja.html.
 2. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przy Rejestracji Użytkownika.
 3. W przypadku zmiany danych umieszczonych w Profilu - Użytkownik w każdej chwili może zmienić poprzez ich modyfikację w swoim Panelu Użytkownika.
 4. Podczas Rejestracji do Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego, imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, ulicy wraz z numerem, miasta i województwa zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, niezbędnego do komunikacji między Administratorem Portalu a Użytkownikiem.
 5. W celu uzyskania możliwości reklamowania swoich usług Użytkownik musi podać dane firmy, lub pełne dane kontaktowe i tym samym wyrazić zgodę na publikację Wizytówki z danymi teleadresowymi na Portalu.
 6. Użytkownik może umieścić w Profilu plik graficzny (logo firmy), dodatkowe informacje tekstowe (mówiące o swojej działalności, doświadczeniu zawodowym) oraz galerie ze Inspiracjami, prezentującymi własne realizacje.
 7. Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe.
 9. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 10. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 11. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami   niniejszego Regulaminu.

§ 4 - Zapisy o danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Portalu internetowym Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska, Użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę i Administratora Portalu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Usługodawcę Portalu w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Portal Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).
 4. Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, których adresy umieszczone zostaną w Portalu.

 

§ 5 - Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Zarejestrowani Użytkownicy, o których mowa w § 3 pkt 2.1 oraz 2.3 mają prawo do oddawania głosów na Inspiracje.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy, będący pracownikami lub reprezentantami obiektów noclegowych, o których mowa w § 3 pkt 2.1 mogą wystawiać referencje Użytkownikom, o których mowa w § 3 pkt 2.2 i 2.3.
 3. Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Strefy Architekta przysługuje tylko zarejestrowanym Użytkownikom, o których mowa w § 3 pkt 2.2.
 4. Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Strefy Firmowej przysługuje tylko zarejestrowanym Użytkownikom, o których mowa w § 3 pkt 2.3.
 5. Udostępnianie swojego Profilu oraz danych dostępowych osobom trzecim jest niedopuszczalne.
 6. Kompletne wypełnienie Wizytówki, dodawanie inspiracji oraz otrzymywanie referencji przez Użytkowników, o których mowa w § 3 pkt 2.2., jest nagradzane Punktami.
 7. Umieszczając Inspirację na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć w celach promocyjnych Portalu.
 8. Zakazuje się publikowania zdjęć i Inspiracji nie związanych z tematyką obiektów noclegowych.
 9. Ostrzeżenia można dostać za: wulgaryzmy, inwektywy, obrażanie innych Użytkowników lub osób trzecich, groźby, naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i Użytkowników), podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje, wpisy naruszające dobre obyczaje, wykorzystywanie Portalu Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM, ujawnianie warunków handlowych i inne działania wbrew etyce biznesu. 
 10. Referencje o charakterze wymienionym w § 5 pkt 9, a także wpisy szczególnie rażące lekceważenie polskich norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bez wcześniejszego poinformowania autora wpisu o tym fakcie.
 11. Groźby karalne grożą usunięciem konta.
 12. Użytkownicy naruszający § 5 pkt 9-11 Regulaminu mogą być przez Administratora Portalu ostrzegani za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub telefonicznie. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni usuwani z grona Użytkowników Portalu.
 13. W sytuacjach szczególnych Administracja Portalu działając na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika.
 14. Użytkownik, który zostanie 2 razy ostrzeżony przez Administratora w ciągu jednego miesiąca, zostaje automatycznie usunięty.
 15. Ostrzeżenie jest w mocy przez miesiąc tj. 30 dni.
 16. Inspiracje można prezentować, przez dodawanie ich na Portal przy wykorzystaniu zakładki Moje Inspiracje w Panelu Użytkownika.
 17. Inspiracje są publikowane w Serwisie po weryfikacji Administratora Portalu . Weryfikacja następuje maksymalnie w ciągu 72 godzin od dodania Inspiracji przez Użytkownika w Panelu Użytkownika.
 18. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania źródła ich pochodzenia.
 19. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 20. Zabrania się wykorzystywania Portalu Hotelowe Inspiracje Hilding Anders Polska do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 21. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil zostanie zablokowany lub usunięty.
 22. Usługodawca i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (referencje, opisy, zdjęcia itp.), szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.

 

§ 6 - Zasady zdobywania Punktów

 

   1. Każdy Użytkownik Portalu, o którym mowa w§ 3 pkt 2.2, ma możliwość zdobycia punktów, które podnoszą jego rangę na Portalu, a także świadczą o jego kompetencjach i doświadczeniu            oraz mają wpływ na promowanie jego osoby na Portalu.

   2. Punkty są przyznawane w trzech kategoriach:

     a) Wizytówka – za kompletne uzupełnienie swojej wizytówki na Portalu.

     b) Inspiracja – za wstawianie Inspiracji w swoim Profilu.

     c) Referencje – za otrzymanie referencji od obiektu noclegowego, Użytkownika Portalu, o którym mowa w § 3 pkt 2.1.

   3. Każdy Użytkownik Portalu, o którym mowa w§ 3 pkt 2.2, który zarejestruje się na Portalu, uzyskuje status ** .

   4. Dla uzyskania kolejnych statusów należy zdobyć minimalne wartości punktowe dla każdej kategorii. Poziom *** można osiągnąć po uzyskaniu w sumie 139 punktów spełniając wymóg min.      dla określonych kategorii. Analogicznie poziom **** po uzyskaniu 237 punktów, a poziom ***** po uzyskaniu 401 punktów.

 

 

 

 

 **

 ***

 ****

 *****

Typ punktów

Zdarzenie

Wartość punktowa

Minimalna 
suma pkt.

Minimalna 
suma pkt.

Minimalna 
suma pkt.

Minimalna 
suma pkt.

Wizytówka

Kompletne uzupełnienie wizytówki na Portalu

5

0

5

5

5

             

Inspiracja

Każdorazowe umieszczenie inspiracji na swoim profilu

10

0

50

70

100

Inspiracja

Każdorazowe umieszczenie inspiracji zawierającej produkty Hilding Expert

25

0

50

100

200

Inspiracja

Każdorazowe otagowanie dodanej inspiracji

2

0

14

22

36

Referencje

Otrzymanie referencji od Hotelu

20

0

20

40

60

 

 

  

§ 7 - Postanowienia końcowe

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku                treści nowego Regulaminu.

   2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów Użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy.

   3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik traci prawo do uczestniczenia w Portalu i jego Profil Użytkownika zostanie usunięty.

   4. Wszelkie ewentualne spory związane z uczestnictwem Użytkowników Portalu oraz jego funkcjonowaniem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 Na pewno chcesz wykonać tą operację?